Stäng
ALLT INOM LÅS & SÄKERHET, MED BÄSTA SERVICE!

Brandskydd

Det betyder att om det brinner är det nyttjanderättshavaren eller ägaren som är skyldig, då det är på dennes ansvar att brandskyddet vidhålls.